fredag 27 november 2015

Sinthu

Sinthu fördes till psykkliniken i Västerås eftersom hans vänner upplevde honom som psykotisk och att han var en fara för sig själv och andra. På psykkliniken fick personalen hjälp att hantera honom av fem poliser, som tvingades använda våld mot honom, och i samband med detta ingripande avled Sinthu. Dödsorsaken är konstaterad vara kvävning. Det pågår en förundersökning mot poliserna men oavsett om deras agerande är brottsligt eller inte blir jag ledsen.


Befann sig inte Sinthu på den plats och tillsammans med de enda människor som verkligen borde ha haft kompetensen att förhindra hans död? Vad eller vem skulle annars ha gjort det?