måndag 16 januari 2012

Huvudvittnet...... vägrar att yttra sig.

måndag 9 januari 2012

Jul, mot påsk

Då har vi plockat bort julen från Davids grav. Tomteparaden är nedpackad till nästa år.

Helgerna är slut. Vi går mot våren, ljuset.

Nej, vi går i en nedåtgående spiral. Mot den 20 mars. Mot påsken. Igen. Och det blir värre för varje år.


Julen 2007